Mežs pārtop mākslas darbos

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēce varētu saņemt ekosistēmu pakalpojumus, kas ir nepieciešami tās izdzīvošanai un labklājības nodrošināšanai. Meža dienas ietvaros, aktualizējot  bioloģiskās daudzveidības nozīmi, Rīgas 69. vidusskolas Ekopadome 1.-4. klasēm rikoja radošo darbu konkursu “Kā es redzu mežu” ar mērķi novērtēt tā neatsveramo lomu ekosistēmā. Izmantojot dažādas vizuālās mākslas tehnikas skolēni radījuši patiesi skaistus mākslas darbus, kuros lūkojoties, ikvienam rodas pārdomas, kā šo bagātību saglabāt. Paldies visiem skolēniem par radošiem un skaistiem darbiem. Ekopadomes un Skolēnu padomes skolēni īpaši pateicās 4.a klases skolniecei Kristīnei.