44 koki, 10656 l ūdens, 67724,8 kWh elektroenerģijas

Kā jau vēstījām, Meža dienas ietvaros Rīgas 69. vidusskolas Ekopadome aicināja klases piedalīties makulatūras vākšanas konkursā, tādējādi apliecinot “zaļo domāšanu” un motivējot ikvienu ikdienā veikt dabai draudzīgus pasākumus papīra taupīšanā un pārstrādē. Šī aktivitāte norisinājās ļoti aktīvi un atsaucīgi, jo kopā skola savāca 2368 kg makulatūras, ko pārvēršot un pārrēķinot dabas resursos, mēs ieguvām 44 kokus, 10656 l ūdens, 67724, 8k Wh elektroenerģijas. Paldies visiem čaklajiem makulatūras vācējiem, īpaši “lielā svara ieguvējiem” – 3.b klasei un 5.a klasei, vienlaikus atzīmējot arī 7.b, 6.a un 3.a klases ieguldījums makulatūras svara palielināšanā. Šīs akcijas laikā mēs apzinājāmies, cik daudz papīra ikdienā izmantojam darbā, veikalu preču reklāmās, iepirkumos, mācībās u.c. Ekopadome pateicas visiem – skolēniem, vecākiem un skolotājiem par atsaucību un aicina arī turpmāk ikdienā taupīt, uzkrāt un izmantot papīru otrreiz.