Top Zaļā klase

Tā vien šķiet, ka līdz ar skolēnu brīvlaika sākšanos arī skola dodas atpūsties. Taču darbs turpinās. Skolotāji vērtē padarīto un plāno nākamo mācību gadu, pilnveidojas kursos un semināros. Bet tikmēr skolas iekšpagalmā katru dienu un vakaru manāma rosība, jo tur top mūsu lolotais sapnis – Zaļā klase. Rīgas 69. vidusskola no sirds pateicas visiem čaklajiem darbarūķiem – Skolēnu padomes pārstāvjiem, skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kas atsaucās aicinājumam pievienoties Zaļās klases izveides darbiem. Īpašs paldies Belzeju, Ragaiņu un Daukstu ģimenēm, kā arī skolotājai Solveigai Kotānei-Daukstei, kas rūpējās, lai rosīgajiem darboņiem neizsīktu enerģija. Vēl viss nav galā, bet septembrī mēs varēsim lepoties ar paveikto, lai izmantotu Zaļās klases iespējas āra nodarbībām.