Liecību diena

Pēdēja diena skolas solā. Diena, kad suminām skolēnus, kas čakli mācījušies, piedalījušies konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās. Paldies Kolču ģimenei un Patrikam Valdemāram Reisneram par muzikālajiem sveicieniem! Lai notikumiem bagāta vasara!