Ekopadomes pārstāvji izglīto sākumskolēnus par atkritumu šķirošanu


Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Realizējot šī mācību gada ekotēmu “Atkritumi”, Rīgas 69.vidusskola Ekopadomes pārstāvji izglītojas paši un izglīto arī mūsu mazākos skolasbiedrus par…

Lasīt vairāk

Par tīru jūru


Visu septembri katru nedēļas nogali jebkurš iedzīvotājs Latvijā varēja kļūt par tīras un skaistas vides radītāju. Vides izglītības fonds (FEE Latvia) un kampaņa “Mana jūra” organizēja piekrastes Tīrradi , lai Latvijas dzimšanas dienā dāvinātu mūsu valstij tīru piekrasti! Šajā labajā darbā 29.septembrī piedalījās arī Rīgas 69. vidusskolas Ekoskolas dalībnieki, jo arī mēs nespējam…

Lasīt vairāk

Skolēnu padomes un Ekopadomes vēlēšanas


19. septembrī skolas jauniešu telpā bija manāma aktīva rosība – Skolēnu padomes un Ekopadomes prezidentu vēlēšanas. Kandidāti bija ļoti nopietni gatavojušies un pieteica sevi ļoti pārliecinoši, atbildīgi un nopietni. Prieks, ka starp drosmīgajiem jauniešiem sevi pieteikt prezidenta amatam nebaidījās pat 7.klases meitenes. Novēlam viņām turpināt aktīvi rosīties Skolēnu padomes un Ekopadomes…

Lasīt vairāk

Mācāmies darot


Kā panākt, lai skolas solā un dažādos pasākumos gūtās zināšanas pārtaptu par prasmi pielietot tās praktiskās situācijās? Kā varam mācīties ārpus ierastās skolas vides? Lielisks piemērs – pārgājiena organizēšana! ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 20.septembrī skolas sporta skolotāji Dace Purvaine, Arnis Dauksts, Mārtiņš Pluģis, kopā ar 12.klases…

Lasīt vairāk

Ārpus ierastā


Pagājušajā nedēļā meža ekspedīcijā Ropažos pabija 6.b klase. Šodien, 19.septembrī, ar meža ekosistēmu Tomē iepazinās 6.a klase (kl.audz. Daiga Apse). Daba parūpējās par lieliskiem laikapstākļiem, lai mežā pavadītā diena paliktu atmiņā, bet uzkrātās zināšanas noderētu, veidojot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Lieliska mācībstunda ārpus ierastā. Paldies LVM par iespēju…

Lasīt vairāk

Esam gatavi meža ekspedīcijai


Mēs jau vēstījām par meža ekspedīciju Ropažu pusē, kurā jaunas zināšanas ieguva 6.b klases skolēni. Savukārt 19.septembrī meža ekspedīcijā Tomē dosies 6.a klase. Lai pirms došanās ekspedīcijā skolēni labāk izprastu procesus dabā un paši rastu atbildes uz jautājumiem par to, kas notiek mums apkārt un kā cilvēks to ietekmē, skolēni…

Lasīt vairāk

Vēstījums “Laika kapsulā”


Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas ietvaros to pārstāvji tikās arī ar organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE)delegātiem no vairāk nekā 60 pasaules valstīm, kurā katrai no skolām bija jādāvina kādai no valstīm zīmēts karogs ar sveiciena ierakstu no skolas. Mēs savu karogu uzdāvinājām Madagaskarai. Ekoskolām pulcējoties uz AB dambja, Ekopadomes prezidente Marta svinīgi…

Lasīt vairāk

Urrāāāā! Zaļais karogs ir mūsu!


14. septembrī Latvijas nacionālajā bibliotēkā tika piešķirti apbalvojumi Latvijas Ekoskolām, kuras sveica gan Starptautiskā Vides izglītības fonda vadītājs Daniel Schaffer, gan žūrijas pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības komisijas un biedrības “homo ecos”. Starp 20 skolām, kas saņēma pirmo reizi prestižo Zaļā karoga apbalvojumu par aktīvu…

Lasīt vairāk

Apdzīvojam Zaļo klasi


Iesākot jauno mācību gadu, Zinību dienā skolas iekšpagalmā svinīgi atklājām āra izglītībasZaļo klasi. Prieks, ka tā cītīgi tiek izmantota. Pateicoties siltajam laikam, šeit notikušas gan 1.klašu adaptācijas laika neformālās mācību stundas, gan mājturības un sporta stundas, kā arī ārpusstundu nodarbības un Skolēnu padomes aktivitātes. Lai turpmāk aizraujošas un izzinošas mācības…

Lasīt vairāk

Pēc jaunām idejām un zināšanām Ekoforumā


No 15. līdz 18. augustam Ventspils Pārventas pamatskolā notika Ekoskolu Vasaras forums jauniešiem “Zaļā koprade”. Forumā piedalījās aktīvi Latvijas Ekoskolu jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem, starp kuriem bija arī mūsu skolas jaunieši – Terēze, Katrīna, Marta un Viesturs. Pasākuma programma bija veidota tā, lai veicinātu jauniešu izpratni par…

Lasīt vairāk