Par tīru jūru

Visu septembri katru nedēļas nogali jebkurš iedzīvotājs Latvijā varēja kļūt par tīras un skaistas vides radītāju. Vides izglītības fonds (FEE Latvia) un kampaņa “Mana jūra” organizēja piekrastes Tīrradi , lai Latvijas dzimšanas dienā dāvinātu mūsu valstij tīru piekrasti! Šajā labajā darbā 29.septembrī piedalījās arī Rīgas 69. vidusskolas Ekoskolas dalībnieki, jo arī mēs nespējam samierināties ar vides piesārņojuma problēmām un palikt malā brīdī, kad visā pasaulē jūras un okeāni slīkst atkritumos. Diena bija auksta, bet sirdi sildīja apziņa, ka kopīgiem spēkiem mēs veidojam tīrāku jūras piekrasti. Maisi, kas tika piepildīti ar atkritumiem, mums visiem bija negatīvs pārsteigums. Aicinām jebkuru Latvijas iedzīvotāju izkopt savu dzīves kvalitāti un mācēt pie jūras ne tikai atpūsties, bet arī tai pateikties, neatstājot aiz sevis atkritumus. Paldies čaklajai komandai – Ekopadomes prezidentei Martai Livzeniecei, Skolēnu padomes prezidentei Gitai Evelīnai Reinfeldei, Terēzei Brencei, Katrīnai Novkunskai, absolventei Evelīnai Šneiderei, skolotājiem Arnim Daukstam un Solveigai Kotānei-Daukstei! Četru stundu darbs nebija viegls, bet iegūtās pozitīvās emocijas un gandarījums bija milzīgs!