Miķeļdienas svinības

Pāgājušās nedēļas izskaņā jau vēstījām par sākumskolēnu gatavošanos Miķeļdienas svinībām. 28. septembrī teātra pulciņa “Saules kripatiņas” dalībnieki pulcēja visus sākumskolēnus, lai kopīgi noskatītos Miķeļdienas uzvedumu, kā arī skolēniem bija iespēja klausīties katras klases sagatavoto stāstījumu par latvju zīmēm, kuras tapušas no dabas veltēm un priecē mūs skolas iekšpagalmā. Mēs visi lepojamies, ka latvju rakstu zīmes izdevušās skaistas un svētīgas. Paldies sākumskolas klašu audzinātājām un vecākiem par atbalstu pasākuma tapšanā.