Skolēnu padomes un Ekopadomes vēlēšanas

19. septembrī skolas jauniešu telpā bija manāma aktīva rosība – Skolēnu padomes un Ekopadomes prezidentu vēlēšanas. Kandidāti bija ļoti nopietni gatavojušies un pieteica sevi ļoti pārliecinoši, atbildīgi un nopietni. Prieks, ka starp drosmīgajiem jauniešiem sevi pieteikt prezidenta amatam nebaidījās pat 7.klases meitenes. Novēlam viņām turpināt aktīvi rosīties Skolēnu padomes un Ekopadomes aktīvajā dzīvē, lai uzkrāto pieredzi izmantotu, kandidējot uz prezidenta amatu nākamajā mācību gadā. Šajā mācību gadā Skolēnu padomes prezidenta krēslā jaunieši iecēla Gitu Evelīnu Reinfeldi (9.klase), bet par Ekopadomes prezidenti otro reizi tika apstiprināta Martu Livzenieci (12.klase). Paldies mūsu skolas absolventei Evelīnai Šneiderei, kura bija ieradusies, lai atbalstītu Skolēnu padomi kā bijusī prezidente un teiktu spēka vārdus šim jaunajam cēlienam. Lai abām padomēm izdodas ražīgs un priekpilns darba gads ar gandarījuma sajūtu noslēgumā par labi padarīto darbu skolas vides attīstībā! Paldies visiem čaklajiem Skolēnu padomes un Ekopadomes dalībniekiem par aktīvu darbošanos skolas dzīvē.