Vai tā būs rīt?

Afrikāņu sakāmvārds vēsta: “Mēs nemantojam zemi no saviem senčiem, bet aizņemamies to no saviem bērniem.”
Rīgas 69. vidusskolas 6.klašu skolēni kopā ar skolotāju Lindu Pilāni vizuālās mākslas stundās ir attēlojuši mūsu planētas skaistumu, kas liek aizdomāties – vai tā būs rīt?
Pašlaik pasaulē tiek novērotas īpaši straujas klimata pārmaiņas, par kuru cēloni zinātnieki uzskata cilvēka rīcību: paaugstinās temperatūra, nokrišņu zonas pārbīdās, ledāji un sniegs kūst, un pasaules vidējais jūras līmenis paceļas. Arvien pieaug dažu augu un dzīvnieku sugu izzušanas risks. Neparastie laikapstākļi arvien vairāk ietekmē ekonomiku, vidi, veselību un mūsu ikdienu.
Pasaules sabiedrība vienojas par klimata pārmaiņu mazināšanu. Arī Rīgas 69. vidusskolā šīs nedēļas laikā notiek aktīva rosība, izzinot klimata pārmaiņu faktorus un apzinoties savu līdzatbildību pasaules globālajās problēmās, kas vienlaicīgi ir arī mūsu katra mazā ikdiena.