Ar elektrību uz “Jūs”

Par elektrības nozīmi aizdomājamies tad, kad dažādu iemeslu dēļ esam bijuši spiesti pavadīt laiku tumsā vai sveču gaismā. Kas ir elektrība, un kā tā rodas? 12.februārī projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām piedalījās nodarbībā “Elektrība” interešu izglītības centrā “Lielvārdi”. Nodarbības saturā bija iekļauti jautājumi par drošību, eksperimenti ar elektrību, kā arī situāciju analīze. Tagad otrklasnieki gūtās zināšanas turpmāk varēs lietot gan dabaszinību un vēlāk fizikas stundās, bet galvenais – būt piesardzīgiem ikdienā.