Lepojamies!

Esam saņēmuši papildinājumu apģērbam ar skolas simboliku. Zaļā krāsa ir dabas krāsa, auglības krāsa. Tā simbolizē mieru un harmoniju, tās ietekmē vieglāk veidot savstarpēju izpratni un saprašanos. Zaļā krāsa atrodas pastāvīgā attīstībā, tāpēc ir atkarīga no ārējiem apstākļiem. Zaļā krāsa vienmēr meklē sadarbību un saskarsmes punktus. Zaļā krāsa ir mūsējā, jo tā iestrādāta arī mūsu skolas simbolikā – ģerbonī un logo. Paldies Skolēnu padomei, kas uzsāka šo projektu un SP konsultantei Solveigai Kotānei-Daukstei par atbalstu!