Pēdējais zvans

Šodien, 18. maijā, 9. klases skolēniem skanēja zvans uz pēdējo mācību stundu. Smaidīgi un saposušies, arī nedaudz sapņaināki un vienlaikus pārdomu pilni, jo līdz šim katra diena bija ierasta, bet kā būs tālāk? Skolas zālē viņus sveikt bija atnākuši pirmklasnieki un viņu skolotājas, direktore Ija lasmane un direktores vietnieces mācību darbā Kristīne Bringmane un Ārija Vicinska, savukārt sirsnīgus ceļa vārdus, kartīti un nelielu našķi bija sarūpējusi sociālā pedagoģe Inese Irmeja. Skanēja skolas himna un spēka vārdi eksāmenu laikam. 9.klases skolēni un skolotāja Aelita Grāve saka paldies 8. klases skolēniem par apsveikumu un vēlmju baloniem, kas nu jau lidinās mūsu acīm nesasniedzamā augstumā, kā arī skolas šefpavārei, kas visus cienāja ar gardiem biezpiena groziņiem. Lai visiem veiksmīgs eksāmenu laiks!