Lepojamies ar 4.b klases skolnieces panākumiem konkursā

Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa “Zeme mūsu rokās” 1.kārtā 4.b klases skolniece Alma Biltaure kļuva par 2.pakāpes laureāti. Viņas darbs “Brīnumu pilna pļava” tiek izvirzīts konkursa 2.kārtai. Konkursa – izstādes 2.kārta plānota klātienē kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 9.06. līdz 16.06.2021. Paldies Almai par radošumu un atsaucību! Viņa kopā ar skolotāju saņēma arī dāvanu – biļeti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklējumam. Lepojamies! Digitālais izstādes katalogs apskatāms šeit