Par tīru Latviju


Esot Ekoskolas statusā jau vairākus gadus, esam iemācījušies mīlēt dabu kā sevi pašu. Sportiskā pārgājiena laikā, kas norisinājās Daugavgrīvas jūrmalā, skolēni paspēja arī attīrīt pludmali no atpūtnieku atstātajiem atkritumiem, kā arī paši bija atbildīgi, lai, dodoties mājās, pludmale būtu sakopta.

Lasīt vairāk

Mīli dabu kā sevi pašu!


20.septembrī Rīgā notika klimata aktīvistu akcija “Gājiens nākotnei”, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni Kārlis un Sandra. Liels prieks, ka akcijas atbalstītāju vidū bija arī mūsu skolas absolventi Evelīna, Gita Evelīna un Marta, kas skolas laikā aktīvi darbojās Ekoskolas norisēs. Par savām izjūtām Evelīna saka: “Mēs esam ļoti daudz un…

Lasīt vairāk

Katram savu laimes koku


21. septembrī visa pasaulē norisināsies akcija World Cleanup Day jeb Pasaules talka, kurā Latvija pievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”. Arī Rīgas 69.vidusskolas skolēni iesaistīsies šajā pasākumā, lai dotu savu ieguldījumu ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. 3.b klases skolēni Ričards un Reinis šodien, 19.septembrī, iestādīja trīs ozolzīles, tādējādi atbalstot…

Lasīt vairāk

Sestklasnieki iepazīst meža ekosistēmu


Ceturtdien, 12.septembrī mūsu skolas sestklasnieki devās meža ekspedīcijā, lai, veicot  praktiskus un radošus uzdevumus, iepazītos ar meža ekosistēmu un izprastu tā nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Skolēni devās aptuveni 2 km garā izglītojošā pārgājienā dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Mācāmies skolas solā, izzinām dabā!

Lasīt vairāk

Godam nesam ekoskolas nosaukumu


Ir zināmi oficiālie ekoskolu izvērtēšanas rezultāti. Ar prieku paziņojam, ka mūsu skola ir ieguvusi Zaļo karogu! Paldies visiem – skolēniem, vecākiem, skolas pedagogiem un darbiniekiem!!! Komandā ir spēks! Īpašs paldies  ekoskolas koordinatorei skolotājai Solveigai Kotānei-Daukstei, kas mūs iedvesmoja darīt lielas lietas, kā arī Ekopadomes jauniešiem par aktīvo darbošanos vides izglītības jomā!Ekoskolu…

Lasīt vairāk

Kā noķert un saglabāt vasaru


Ja kādam šķiet, ka vasaru nevar pagarināt un saglabāt, tad trešklasnieki šos priekšstatus noteikti apgāž. Viņi savus vasaras iespaidus, piedzīvojumus, izjūtas un smaržas ir satilpinājuši stikla burkās, kas bija viens no vasarā veicamajiem darbiņiem. Kā atzīst klašu audzinātājas Inga un Vita, “trīs lietas – labas lietas”, kas paveiktas lieliski! Un…

Lasīt vairāk

Lai “es” taptu par “mēs”


Apsveicam mūsu skolas Skolēnu padomes un Ekopadomes jauniešus ar iegūto balvu! Šie Rīgas 69. vidusskolas jaunieši mācās plānot, vadīt un darīt, sadarboties, uzņemties atbildību, aizstāvēt savu viedokli, izteikt savas idejas un apvienot skolēnus un skolu kopīgā MĒS. Viņi dod un priecājas par to, ko saņem – pieredzi. Viņi veido stāstu par…

Lasīt vairāk

Esam čakli pastrādājuši


Rīgas 69.vidusskolas Ekopadomes vārdā PALDIES ikvienam skolēnam, skolas darbiniekam, vecākiem, kas iesaistījās konkursā, veicinot vides ilgtspējīgu attīstību.

Lasīt vairāk

Mūsu iespēja, mūsu rīcība


Latvijas Veselības nedēļas ietvaros Rīgas 69.vidusskolā notiek dažādas aktivitātes, kas veicina ne tikai veselīgu dzīves veidu, bet arī saudzīgu attieksmi pret vidi. Šajā nedēļā skolēni un skolas darbinieki, nākot uz skolu, piefiksē un reģistrē soļu skaitu, bet rīt, 28.maijā, atkārtoti piedalīsies zibakcijā “Uz skolu videi draudzīgi!”. Un tās nav vienīgās…

Lasīt vairāk

“Mums ir tikai viena planēta!”


Pateicoties miljoniem skolēnu dalībnieku akcijās visā pasaulē, klimata pārmaiņas tiek saredzētas kā arvien nopietnāka problēma. Piektdien, 24.maijā, globālajai akcijai par klimata rīcību Rīgas centrā piebiedrojās arī Rīgas 69. vidusskolas Ekoskolas jaunieši, kam arī ir savs viedoklis par klimata pārmaiņām. Divas valstis – Lielbritānija un Īrija – jau pasludinājušas ārkārtas stāvokli vides…

Lasīt vairāk