Laiks ielūkoties dabā

Rudens iekrāsojis koku galotnes, ceļš uz skolu klāts ar “lapu deķi”. Kas mainās dabā līdz ar rudens iestāšanos? To pētīja 1.b klases skolēni, dodoties mežā kopā ar  klases audzinātāju Vinetu Alksni. Skolēni izzināja kokus un rudens pazīmes dabā, integrējot vienu no Ekoskolas tēmām “Mežs” mācību saturā. Izmantojot dažādus domāšanas un mācīšanās paņēmienus, saistot tos ar personisko pieredzi par konkrēto tēmu, skolēni guva jaunas zināšanas par dabas procesiem. Esi vērīgs arī Tu mūsu Latvijas zeltainajā rudenī!