Par tīru Latviju

Esot Ekoskolas statusā jau vairākus gadus, esam iemācījušies mīlēt dabu kā sevi pašu. Sportiskā pārgājiena laikā, kas norisinājās Daugavgrīvas jūrmalā, skolēni paspēja arī attīrīt pludmali no atpūtnieku atstātajiem atkritumiem, kā arī paši bija atbildīgi, lai, dodoties mājās, pludmale būtu sakopta.