Tiešsaistes etiķete attālinātajās mācībās

Attālinātais mācību process skolēniem māca apgūt ne tikai pašvadību, bet arī darba iemaņas digitālajā vidē. Sadarbība un līdzatbildība ir Rīgas 69.vidusskolas vērtības, tāpēc Skolēnu padomes jaunieši efektīvākam un produktīvākam darba procesam un rezultātam izveidoja info-atgādni skolēniem “Tiešsaistes etiķete attālinātajās mācībās”. Darbs digitālajā vidē kļūst par arvien neatņemamāku ikdienas sastāvdaļu, tāpēc ir ļoti svarīgi apgūt šo digitālo saziņas kultūru.