Lai prieks lasīt!

Rīgas 69.vidusskola jau vēstīja par mūsu lielisko logopēdi Dainu Bumbieri, kura pagājušajā gadā iepriecināja ar jaunu metodisko materiālu “Burtu paslēpes”. Kā saka autore, “gads pagājis … un re! Vēl viens didaktiskais materiāls ir pārtapis jaukā, interesantā grāmatiņā”. Šajā grāmatā autore piedāvā darbības ar vārdiem, vārdu daļām un teikumiem. Vienlaikus attēlu likšana attīsta uzmanību, koncentrēšanās spējas un domāšanu. Grāmata domāta logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To rotaļās ar bērniem var izmantot arī vecāki, jo autore sniedz arī detalizētu metodisko aprakstu.  Paldies Dainai Bumbierei par iedvesmojošo grāmatiņu!