Jaunieši aicina iesaistīties tematiskās nedēļas aktivitātēs


Mūsu skolas Skolēnu padomes jaunieši aicina ikvienu būt radošam un līdzdarboties tematiskajā nedēļā no 24. līdz 28.janvārim, kad svinēsim arī skolas 50 gadu jubileju! Seko līdzi katras dienas tēmai un iespēju robežās pielāgo tai savu ārējo izskatu! Lai izdodas gūt no tematiskās nedēļas pozitīvas emocijas!

Lasīt vairāk

Sekmējot savu un citu labbūtību


123 Latvijas skolas, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, no oktobra līdz decembrim īsteno skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apstiprināts tika arī Rīgas 69.pamatskolas jauniešu projekts. Projekta mērķis ir…

Lasīt vairāk

Jauniešu pieredzes stāsts


Skolās jūtams priecīgs satraukums par mācību gada noslēgumu un vasaras brīvlaiku! Vai arī tu esi atskatījies un novērtējis savus mazos un lielos sasniegumus? Mūsu skolas jauniešiem, kas atrada laiku pilnveidot savas kompetences Jauniešu līderības skolā un pieteica sevi Skolēnu padomes darbībā, ir veidojies savs pieredzes stāts par šo mācību gadu….

Lasīt vairāk

Tu esi tas, ko Tu dari


Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padomes jaunieši ar aptauju “Brīvas domas – (PA)STĀSTI un neesi viens” aicināja 5.-9.klašu vienaudžus dalīties anonīmi ar savām sajūtām par visu, kas ir aktuāli un varbūt sasāpējis. Mērķis bija apzināt skolēnu pašsajūtu un nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu. Izvērtējot aptaujas rezultātus un tuvojoties mācību gada noslēgumam, kad ir…

Lasīt vairāk

Ar absolventu atbalstu tapis video par skolu


Rīgas 69.vidusskolas viena no vērtībām ir sadarbība, tāpēc liels paldies draudzīgajam kolektīvam, kuram pateicoties tapa šī virtuālā pastaiga. Īpašs paldies Rīgas 69.vidusskolas absolventēm Evelīnai Šneiderei un Senijai Ozolai, kā arī jauniešiem Rūtai (6.a), Linardam (6.b), Zanei (8.a), Kārlim (9.a), pedagogiem Dacei, Lienei, Solveigai un mūsu lieliskajai skolas direktorei Ijai Grosmanei….

Lasīt vairāk

Skolēnu padome uzsāk mācības “Pašpārvalžu laboratorijā”


Lai smeltos idejas un pieredzi, kā attīstīt Skolēnu padomes darbu, 17.februārī mūsu skolas Skolēnu padomes pārstāves Beatrise Miškuna (8.b), Zane Poudžiunas (8.a), Patrīcija Blūma (9.a) un jauniešu konsultante Solveiga Kotāne-Daukste uzsāka dalību Rīgas Skolēnu domes organizētajā interaktīvajā mācību kursā “Pašpārvalžu laboratorija”, kurā iekļautas piecas nodarbības tiešsaistē no 17. februāra līdz…

Lasīt vairāk

Gaidot skolas dzimšanas dienu


Gatavojoties skolas dzimšanas dienas svinībām, Skolēnu padomes jaunieši, iesaistot savus vienaudžus, un sadarbojoties ar skolas absolventiem, radījuši video, lai mēs svētkos varētu visi vienoties kopīgā skolas himnas dziedāšanā. Nudien lieliska ideja, uzdrīkstēšanās un sadarbība šajā laikā, kad mācāmies un darbojamies attālināti. Paldies mūsu proaktīvajiem jauniešiem! Skaties, klausies un dziedi līdzi!

Lasīt vairāk

Mēs esam Latvija!


Tu esi Latvija! Es esmu Latvija! Mēs esam Latvija! Rīgas 69.vidusskolas skolēnu sveiciens Latvijai “Es esmu savas valsts patriots”, sagaidot valsts svētkus.

Lasīt vairāk

Tiešsaistes etiķete attālinātajās mācībās


Attālinātais mācību process skolēniem māca apgūt ne tikai pašvadību, bet arī darba iemaņas digitālajā vidē. Sadarbība un līdzatbildība ir Rīgas 69.vidusskolas vērtības, tāpēc Skolēnu padomes jaunieši efektīvākam un produktīvākam darba procesam un rezultātam izveidoja info-atgādni skolēniem “Tiešsaistes etiķete attālinātajās mācībās”. Darbs digitālajā vidē kļūst par arvien neatņemamāku ikdienas sastāvdaļu, tāpēc…

Lasīt vairāk

Ievēlētas Skolēnu padomes un Ekopadomes prezidentes


Rīgas 69.vidusskolas aktīvie jaunieši jau labu laiku aktīvi rosās pa skolu, bet šī nedēļa iezīmējās ar Skolēnu padomes un Ekopadomes prezidentu vēlēšanām, kurās savu kandidatūru varēja pieteikt ikviens jaunietis. Skolēnu padomes prezidenta amatam sevi pieteica 4 skolēni, kuriem tika dots vārds un uzdoti dažādi jautājumi. Pēc pirmā balsojuma izvirzījās divas…

Lasīt vairāk