Paķer savu emociju!


No 16. – 20.maijam Skolēnu padomes jaunākie dalībnieki (4.,5.klase) organizēja skolā Emociju nedēļu. Cik laimīgs esi? Kā Tu papildini savas labās emocijas? Kādi vārdi ir Tavā laimes dolārā? Vai spēj atpazīt savu dienas emociju? Par to ikvienu skolēnu dažādās aktivitātēs rosināja domāt Skolēnu padomes pārstāvji. Paldies proaktīvajiem 4.b un 5.a…

Lasīt vairāk

Vides mēneša izskaņā – labie darbi skolas apkārtnē


Marts šogad skolā ir vides mēnesis, kad skolēni ne tikai izvērtē videi draudzīgos ikdienas paradumus, bet tos arī veicina ar savu piemēru. 24. un 25.martā Jauniešu līderības skolas proaktīvie jaunieši devās vides sakopšanas darbos savas skolas tuvākajā apkārtnē. Monitorējot atkritumu veidus, jaunieši secināja, ka visvairāk dabā tiek izmesta plastmasa, konfekšu…

Lasīt vairāk

Paldies par līdzdalību!


Kopsavilkums un atskats tematiskajā nedēļā! Skolēnu padome ir pateicīga visiem par aktīvu un atraktīvu līdzdalību!

Lasīt vairāk

Jaunieši aicina iesaistīties tematiskās nedēļas aktivitātēs


Mūsu skolas Skolēnu padomes jaunieši aicina ikvienu būt radošam un līdzdarboties tematiskajā nedēļā no 24. līdz 28.janvārim, kad svinēsim arī skolas 50 gadu jubileju! Seko līdzi katras dienas tēmai un iespēju robežās pielāgo tai savu ārējo izskatu! Lai izdodas gūt no tematiskās nedēļas pozitīvas emocijas!

Lasīt vairāk

Sekmējot savu un citu labbūtību


123 Latvijas skolas, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, no oktobra līdz decembrim īsteno skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apstiprināts tika arī Rīgas 69.pamatskolas jauniešu projekts. Projekta mērķis ir…

Lasīt vairāk

Jauniešu pieredzes stāsts


Skolās jūtams priecīgs satraukums par mācību gada noslēgumu un vasaras brīvlaiku! Vai arī tu esi atskatījies un novērtējis savus mazos un lielos sasniegumus? Mūsu skolas jauniešiem, kas atrada laiku pilnveidot savas kompetences Jauniešu līderības skolā un pieteica sevi Skolēnu padomes darbībā, ir veidojies savs pieredzes stāts par šo mācību gadu….

Lasīt vairāk

Tu esi tas, ko Tu dari


Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padomes jaunieši ar aptauju “Brīvas domas – (PA)STĀSTI un neesi viens” aicināja 5.-9.klašu vienaudžus dalīties anonīmi ar savām sajūtām par visu, kas ir aktuāli un varbūt sasāpējis. Mērķis bija apzināt skolēnu pašsajūtu un nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu. Izvērtējot aptaujas rezultātus un tuvojoties mācību gada noslēgumam, kad ir…

Lasīt vairāk

Ar absolventu atbalstu tapis video par skolu


Rīgas 69.vidusskolas viena no vērtībām ir sadarbība, tāpēc liels paldies draudzīgajam kolektīvam, kuram pateicoties tapa šī virtuālā pastaiga. Īpašs paldies Rīgas 69.vidusskolas absolventēm Evelīnai Šneiderei un Senijai Ozolai, kā arī jauniešiem Rūtai (6.a), Linardam (6.b), Zanei (8.a), Kārlim (9.a), pedagogiem Dacei, Lienei, Solveigai un mūsu lieliskajai skolas direktorei Ijai Grosmanei….

Lasīt vairāk

Skolēnu padome uzsāk mācības “Pašpārvalžu laboratorijā”


Lai smeltos idejas un pieredzi, kā attīstīt Skolēnu padomes darbu, 17.februārī mūsu skolas Skolēnu padomes pārstāves Beatrise Miškuna (8.b), Zane Poudžiunas (8.a), Patrīcija Blūma (9.a) un jauniešu konsultante Solveiga Kotāne-Daukste uzsāka dalību Rīgas Skolēnu domes organizētajā interaktīvajā mācību kursā “Pašpārvalžu laboratorija”, kurā iekļautas piecas nodarbības tiešsaistē no 17. februāra līdz…

Lasīt vairāk

Gaidot skolas dzimšanas dienu


Gatavojoties skolas dzimšanas dienas svinībām, Skolēnu padomes jaunieši, iesaistot savus vienaudžus, un sadarbojoties ar skolas absolventiem, radījuši video, lai mēs svētkos varētu visi vienoties kopīgā skolas himnas dziedāšanā. Nudien lieliska ideja, uzdrīkstēšanās un sadarbība šajā laikā, kad mācāmies un darbojamies attālināti. Paldies mūsu proaktīvajiem jauniešiem! Skaties, klausies un dziedi līdzi!

Lasīt vairāk