Pārstāvam skolu konferencē “Līdzdalība – iespējas un prakse”

8. decembrī Rīgā norisinājās ikgadējā pilsētas mēroga konference “Līdzdalība – iespējas un prakse” galvaspilsētas skolu pašpārvalžu aktīvistiem un to atbalsta personām. Mūsu skolas Skolēnu padomi šajā pasākumā pārstāvēja Anete (8.a) un Amanda (8.b), atzīstot, ka pasākums bija ļoti vērtīgs. Kā teica Amanda, “Konference mani ļoti iedvesmoja un virzīja uz dažādām idejām, kā skolas ikdienu padarīt labāku un interesantāku, kā attīstīt mūsu Skolēnu padomi un rosināt skolēnus iesaistīties pasākumos un ikdienā. Bija interesanti klausīties citu pieredzi un zināšanas.” Pasākumā tika gūta pieredze par līdzdalības iespējām,  pilsonisko iesaistīšanos un tās nozīmi personīgo mērķu sasniegšanā, projektu veidiem un to īstenošanu. Vērtīgi bija satikt citu skolu pārstāvjus, nodibinot jaunus kontaktus un iezīmējot sadarbības iespējas.