Jaunieši aicina iesaistīties tematiskās nedēļas aktivitātēs

Mūsu skolas Skolēnu padomes jaunieši aicina ikvienu būt radošam un līdzdarboties tematiskajā nedēļā no 24. līdz 28.janvārim, kad svinēsim arī skolas 50 gadu jubileju! Seko līdzi katras dienas tēmai un iespēju robežās pielāgo tai savu ārējo izskatu! Lai izdodas gūt no tematiskās nedēļas pozitīvas emocijas!