Paldies par līdzdalību!

Kopsavilkums un atskats tematiskajā nedēļā! Skolēnu padome ir pateicīga visiem par aktīvu un atraktīvu līdzdalību!