100 dienas skolā

Mūsu skolas pirmklasnieki priecīgi atgriezušies mācībās skolā klātienē un atnesuši līdzi rokdarbus – dāvanas mīļajai skolai pusgadsimta jubilejā. Īpaša šī diena pirmklasniekiem arī tāpēc, ka viņiem svētki – “100 dienas skolā”. Sadarbojoties grupās, skolēni pārbaudīja savas prasmes un iemaņas nestandarta uzdevumu veikšanā, izjuta “uz savas ādas”, ko un cik daudz var paveikt 100 sekundēs, prognozēja nākotni savā simtgadē. Ko Tu varētu iesākt ar100 rokām, 100 eiro? Un kas būtu tas 100, ko Tu varētu un nevarētu apēst? Fantazē nu! Svētku noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma diplomu par paveikto 100 dienās skolā. Lai veicas mācībās arī turpmāk! Paldies audzinātājām Vitai Gosai un Ingai Mačukai par sarūpētajiem interesantajiem uzdevumiem!