Sekmējot savu un citu labbūtību

123 Latvijas skolas, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, no oktobra līdz decembrim īsteno skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apstiprināts tika arī Rīgas 69.pamatskolas jauniešu projekts.

Projekta mērķis ir veicināt Rīgas 69.pamatskolas jauniešu personīgo līderību, lai sekmētu savu un citu labbūtību, paplašinot informācijas telpu (REDZI), atbildīgi iesaistoties un aktīvi līdzdarbojoties (DARI) un novērtējot iegūtos rezultātus (GŪSTI).

Jauniešu līderības skolas jaunieši iesaistīs 6.-9.klašu skolēnus:

1) informatīvajās aktivitātēs “REDZI” par mentālo veselību, par jauniešu iesaisti savas mentālās veselības uzlabošanā;

2) neformālās aktivitātēs “DARI”, kurās jaunieši aktualizēs veselības nedēļu skolā, kā arī izaugsmes trenera vadībā jaunieši attīstīs personīgās līderības, komunikācijas, sadarbības un līdzdarbošanās prasmes;

3) neformālās aktivitātēs “GŪSTI”, veicinot jauniešu pašapziņu un palīdzot izvērtēt savu lomu skolas vides, savā labbūtībā.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek vairākos posmos. Augustā Rīgas 69.pamatskolas komanda trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Septembrī jauniešu līderi kopā ar atbalsta personu-skolotāju piedalījās vienas dienas tiešsaistes mācībās par projektu iesniegšanu.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Tā mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.