Ikvienam roka jāpieliek…

Rudens skolēnu brīvlaiks dod laiku skolotājiem atskatīties uz paveiktajiem darbiem. 4. b klases audzinātājai Dacei Purvainei ir liels prieks par saviem skolēniem, kuri “Labo darbu nedēļā” veica dažādus darbiņus gan skolā, gan mājās. Vislielākais ieguvums, ka skolēni iesaista savu ģimeni un līdzcilvēkus, nostiprinot sevī personības pārmaiņu procesa “Līderis manī” 1.paradumu “Esi proaktīvs”. Lai LABIE darbi turpinās arī ikdienā!