Pirmklasniek, vai esi gatavs ķīmijai?

17.janvārī Rīgas 69.vidusskolas 1.b klases skolēni ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās uz ZINOO centru Rīgā, lai interaktīvā veidā atklātu, cik aizraujoša var būt ķīmija. Katrs skolēns saņēma darba aizsardzības instruktāžu, 4 vielas, kā arī aizsargtērpu, un ķīmija var sākties!Ar lielu interesi mazie pētnieki gatavoja savu “gudro plastilīnu”, atklājot ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļu maiņu. Pagatavoto plastilīnu bērni nesa  mājās, lai parādītu vecākiem, spēlētos un atcerētos, ka arī šādi var mācīties un gūt zināšanas. Paldies skolotājām I.Mačukai un K.Bringmanei par atbalstu.