Finanšu pratības nodarbība LNB

Trešdien, 17.janvārī, 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Daci Purvaini un sociālo zinību skolotāju Irēnu Zaicu apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kurā piedalījās nodarbībā “Finanšu pratība”. Nodarbību vadīja Ieva Upleja no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kura interaktīvā veidā iepazīstināja skolēnus ar finanšu pasauli un portālu “Klientu skola”. Ar testa palīdzību  skolēni papildināja zināšanas par finanšu pasauli, meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti gan ar viņu, gan ģimenes un visas valsts finansēm. Nodarbības vadītāja aicināja ikvienu patstāvīgi atbildēt uz testa jautājumiem un uzzināt individuālo finanšu prasmju indeksu. Šāda nodarbība ir viena no mācību organizācijas formām, kā skolēniem interesantā veidā apgūt mācību saturā iekļautās tēmas.