Mācāmies citādi

2017./2018.m.g. 2.semestris Rīgas 69.vidusskolā ir pieteicis sevi ar aktīvu mācību procesu. Interaktīva darbošanās skolēniem notiek arī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, jo tāpat kā 1.semestrī viņiem ir iespējas pilnveidot un attīsīt savas kompetences dažādos mācību satura pasākumos: “Topošo ekspertu klubiņš”, “Jaunie pētnieki”, mācību vizītes, kā arī ārpusstundu satura pasākumos: dambretes nodarbības, 3D datorrasēšanas nodarbības. radošās darbnīcas. Paldies pedagogiem, kas atbalsta un nodrošina projekta norisi darbā ar skolēniem.