ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 1.semestra aktivitātes


2017./2018.m.g. 1.semestrī projekta ietvaros  1.-9.klašu skolēni attīstīja un pilnveidoja kompetences: Mācību satura pasākumos: Nodarbību cikls 5.-6.klasēm “Jaunie pētnieki”; Nodarbību cikls 7.-9.klasēm “Topošo ekspertu klubiņš”; Mācību vizītes uz Latvijas Dabas muzeju, LU Botānisko dārzu, Farmācijas muzeju, RTU tehnoloģiju centru. Ārpusstundu pasākumos: Dambretes nodarbības 1-9.klasēm; 3D datorrasēšana – pamats modernai detaļu izgatavošanai…

Lasīt vairāk

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros iepazīstam inženierzinātnes


18.janvārī skolēni  ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja Tehnobusu, kas bija piestājis skolas pagalmā, lai atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstinātu skolēnus ar modernajām tehnoloģijām un radītu priekšstatu par inženierzinātnēm. Tehnobuss ir mobila, ar modernām tehnoloģijām aprīkota demo laboratorija, kas ierīkota 18 m garā autobusā un ir aprīkota…

Lasīt vairāk

Pirmklasniek, vai esi gatavs ķīmijai?


17.janvārī Rīgas 69.vidusskolas 1.b klases skolēni ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās uz ZINOO centru Rīgā, lai interaktīvā veidā atklātu, cik aizraujoša var būt ķīmija. Katrs skolēns saņēma darba aizsardzības instruktāžu, 4 vielas, kā arī aizsargtērpu, un ķīmija var sākties!Ar lielu interesi mazie pētnieki gatavoja savu “gudro…

Lasīt vairāk

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 1.semestra izvērtējums


proj_kompetences_1.sem

Lasīt vairāk

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8. klases ekskursija Botāniskajā dārzā


Lasīt vairāk

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 1.klases ekskursija Botāniskajā dārzā


Lasīt vairāk

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ekskursija Enerģētikas muzejā


Lasīt vairāk

Eiropas sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” Sākot ar 2017./2018.m.gadu Rīgas 69.vidusskola ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001), kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu izglītojamiem (turpmāk skolēniem) mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus arī grūtības un…

Lasīt vairāk