ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 1.semestra aktivitātes

2017./2018.m.g. 1.semestrī projekta ietvaros  1.-9.klašu skolēni attīstīja un pilnveidoja kompetences:

Mācību satura pasākumos:

  • Nodarbību cikls 5.-6.klasēm “Jaunie pētnieki”;
  • Nodarbību cikls 7.-9.klasēm “Topošo ekspertu klubiņš”;
  • Mācību vizītes uz Latvijas Dabas muzeju, LU Botānisko dārzu, Farmācijas muzeju, RTU tehnoloģiju centru.

Ārpusstundu pasākumos:

  • Dambretes nodarbības 1-9.klasēm;
  • 3D datorrasēšana – pamats modernai detaļu izgatavošanai 7-9.klasēm;
  • Radošo darbnīcu cikls mūzikā.

Skolēniem projekta nodarbību ietvaros ir iespēja vairāk iesaistīties dažādos pētījumos, eksperimentos,  praktiskās nodarbībās, attīstot pētnieciskās prasmes, kā arī  interaktīvā veidā apgūt zināšanas un gūt praktiskās iemaņas gan mācību satura ietvaros, gan papildus tam.

Arī 2.semestrī turpināsies regulārie nodarbību cikli un tiks organizēti arī vienreizējie pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai.

Projekts_Individ_Kompet_Plāns_2sem