5.a iepazīst “zaļās domāšanas” principus


5.novembrī videi draudzīgā sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi Eko” 5a.klases skolēni kopā ar audzinātāju Arni Daukstu iepazina poligona vēsturi un tā darbību šodien, „zaļās domāšanas” pamatprincipus, videi draudzīgu saimniekošanu un „Getliņi Eko” ilgtspējīgās attīstības politiku. Foto skaties šeit

Lasīt vairāk

Laiks ielūkoties dabā


Rudens iekrāsojis koku galotnes, ceļš uz skolu klāts ar “lapu deķi”. Kas mainās dabā līdz ar rudens iestāšanos? To pētīja 1.b klases skolēni, dodoties mežā kopā ar  klases audzinātāju Vinetu Alksni. Skolēni izzināja kokus un rudens pazīmes dabā, integrējot vienu no Ekoskolas tēmām “Mežs” mācību saturā. Izmantojot dažādus domāšanas un…

Lasīt vairāk

Par tīru Latviju


Esot Ekoskolas statusā jau vairākus gadus, esam iemācījušies mīlēt dabu kā sevi pašu. Sportiskā pārgājiena laikā, kas norisinājās Daugavgrīvas jūrmalā, skolēni paspēja arī attīrīt pludmali no atpūtnieku atstātajiem atkritumiem, kā arī paši bija atbildīgi, lai, dodoties mājās, pludmale būtu sakopta.

Lasīt vairāk

Mīli dabu kā sevi pašu!


20.septembrī Rīgā notika klimata aktīvistu akcija “Gājiens nākotnei”, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni Kārlis un Sandra. Liels prieks, ka akcijas atbalstītāju vidū bija arī mūsu skolas absolventi Evelīna, Gita Evelīna un Marta, kas skolas laikā aktīvi darbojās Ekoskolas norisēs. Par savām izjūtām Evelīna saka: “Mēs esam ļoti daudz un…

Lasīt vairāk

Katram savu laimes koku


21. septembrī visa pasaulē norisināsies akcija World Cleanup Day jeb Pasaules talka, kurā Latvija pievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”. Arī Rīgas 69.vidusskolas skolēni iesaistīsies šajā pasākumā, lai dotu savu ieguldījumu ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. 3.b klases skolēni Ričards un Reinis šodien, 19.septembrī, iestādīja trīs ozolzīles, tādējādi atbalstot…

Lasīt vairāk

Sestklasnieki iepazīst meža ekosistēmu


Ceturtdien, 12.septembrī mūsu skolas sestklasnieki devās meža ekspedīcijā, lai, veicot  praktiskus un radošus uzdevumus, iepazītos ar meža ekosistēmu un izprastu tā nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Skolēni devās aptuveni 2 km garā izglītojošā pārgājienā dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Mācāmies skolas solā, izzinām dabā!

Lasīt vairāk

Godam nesam ekoskolas nosaukumu


Ir zināmi oficiālie ekoskolu izvērtēšanas rezultāti. Ar prieku paziņojam, ka mūsu skola ir ieguvusi Zaļo karogu! Paldies visiem – skolēniem, vecākiem, skolas pedagogiem un darbiniekiem!!! Komandā ir spēks! Īpašs paldies  ekoskolas koordinatorei skolotājai Solveigai Kotānei-Daukstei, kas mūs iedvesmoja darīt lielas lietas, kā arī Ekopadomes jauniešiem par aktīvo darbošanos vides izglītības jomā!Ekoskolu…

Lasīt vairāk

Kā noķert un saglabāt vasaru


Ja kādam šķiet, ka vasaru nevar pagarināt un saglabāt, tad trešklasnieki šos priekšstatus noteikti apgāž. Viņi savus vasaras iespaidus, piedzīvojumus, izjūtas un smaržas ir satilpinājuši stikla burkās, kas bija viens no vasarā veicamajiem darbiņiem. Kā atzīst klašu audzinātājas Inga un Vita, “trīs lietas – labas lietas”, kas paveiktas lieliski! Un…

Lasīt vairāk

Lai “es” taptu par “mēs”


Apsveicam mūsu skolas Skolēnu padomes un Ekopadomes jauniešus ar iegūto balvu! Šie Rīgas 69. vidusskolas jaunieši mācās plānot, vadīt un darīt, sadarboties, uzņemties atbildību, aizstāvēt savu viedokli, izteikt savas idejas un apvienot skolēnus un skolu kopīgā MĒS. Viņi dod un priecājas par to, ko saņem – pieredzi. Viņi veido stāstu par…

Lasīt vairāk

Esam čakli pastrādājuši


Rīgas 69.vidusskolas Ekopadomes vārdā PALDIES ikvienam skolēnam, skolas darbiniekam, vecākiem, kas iesaistījās konkursā, veicinot vides ilgtspējīgu attīstību.

Lasīt vairāk