Ar izglītojošu pasākumu “topošie eksperti” aicina savā pulkā

27.aprīlī Rīgas 69.vidusskolā  ESF Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizēts “Topošo ekspertu klubiņa” izglītojošs pasākums “Darboties prieks” dabaszinātņu jomā – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā. 6.-9.klašu skolēni darbojās uzdevumu stacijās, viens otram rādot un izpildot dažādus izglītojoši praktiskus uzdevumus, izmēģinot triku ar sērkociņiem un pipariem, atklājot reaktīvo dzinēju, pētot mikroskopā ziedputekšņus, veidojot telpas plānojumu utt. Skolēniem, kas darbojas ārpus mācību stundām pulciņā “Topošo ekspertu klubiņš”, tā bija lieliska iespēja iesaistīt arī citus skolas jauniešus aktīvā izziņas procesā, ieinteresējot darboties turpmāk šajā pulciņā, jo tajā skolēni padziļināti apgūst zināšanas dabaszinībās, ar interesantu un praktisku uzdevumu palīdzību atklāj lietu būtību sev apkārt. Interese un aizrautība radās ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Liels paldies visiem par dalību šajā pasākumā un tā organizēšanu!