Lielā talka 2018

Mēs visi ar gandarījumu atceramies pagājušā gada Lielo talku, kad jauniešu iniciatīvas projekta “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ietvaros sakopām skolas apkārtni, kas gadiem bija gaidījusi jaunu rotu. Šogad Lielās talkas dienā, 28. aprīlī, turpinājām iesākto. Sagaidot Latvijas 100-gadi, pašu spēkiem, iesaistot skolēnus, vecākus un Rīgas 69. vidusskolas un BJC Kurzeme darbiniekus, turpinājām sakārtot un apzaļumot skolas teritoriju, īpaši iekšpagalmu, veidojot Zaļo klasi ar dekoratīvajiem ziedu stādījumiem 100 m2 platībā, kopīgā darbā stiprinot skolas vērtības – sadarbību, atbildību un piederības sajūtu skolai. Ir patiess prieks, ka aicinājumam uz talku atsaucās tik kupls pulks atbalstītāju. Arī šoreiz ir paveikts daudz un arī darāmā vēl pietiek, lai, uzsākot jauno mācību gadu, varam ar lepnumu sagaidīt Latvijas simtgadi! Paldies visiem par atbalstu!