Noslēgusies Valodas nedēļa

27. aprīlī skolā noslēdzās Valodas nedēļa, kuras laikā katrā klasē notika daiļrunas konkurss, tad interesantākos un pārliecinošākos priekšnesumus izvirzīja skolas daiļrunas konkursam. Gatavojot radošos darbus,  5. – 11.klašu skolēni vizualizēja dzejoli, kuru runāja no galvas, bet 1. – 4.klašu skolēni piedalījās skolas glītrakstu konkursā. Paldies visiem dalībniekiem!