Uzņemšana skolā

Ja Jums ir radusies interese par mācīšanos Rīgas 69. vidusskolā, labprāt atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem un pastāstīsim par skolu un mūsu piedāvātajām iespējām. Sākotnējo informāciju iegūsiet, iepazīstoties ar mūsu mājas lapu.

Zvaniet! Rakstiet! Nāciet “izlūkos”!

Uzņemšanu 1. klasē nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Ja Jūsu bērns jau ir skolēns citā skolā, bet apsverat domu, ka vēlaties mācības turpināt Rīgas 69. vidusskolā, labprāt Jūs gaidīsim.

Uzņemšanas noteikumus jebkurā citā klasē nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.