Tapušas jaunas ilustrācijas J.Jaunsudrabiņa “Baltajai grāmatai”

Oktobra sākumā 2. un 3. klašu skolēni LV 100 iniciatīvas ‘’Latvijas skolas soma” ietvaros noskatījās Dirty Deal Teatro izrādi “Baltā grāmata”. Skolēnus ieinteresēja izrādes aktieru atraktīvais sniegums un pēc izrādes klasēs notika pārrunas par redzēto un izprasto, bet vizuālās mākslas stundās tapa darbi pēc J.Jaunsudrabiņa grāmatas motīviem. Vai nav skaisti? Nu gluži kā paša autora radīts!