Svētki mūsu deju kolektīvam “Imanta”

Aprīlis ir tautas deju kolektīva “Imanta’’ 45 gadu dzimšanas dienas mēnesis. Kolektīva ideju izauklēja un realizēja Biruta Boržemska,  Inta Vadone. Deju kolektīvs ir tikai 5 gadus jaunāks par savu skolu – Rīgas 69. Laikam ritot, kolektīva sastāvs mainās, jo skolā vislabāk var ieraudzīt un izjust, kā cilvēks aug un pilnveidojas – te mazais pirmklasnieks, te jau absolvents. Kā vērtību var uzskatīt kolektīva duālo dabu – maz mainīgi tā vadītāji, bet paaudžu mainīgums dejotāju vidū ienes mūžīgo draiskumu. Kvalitāti var saglabāt tikai nopietnā darbā, tāpēc daudz pūļu vienmēr ieguldīts, lai skolas dejotāji vienmēr būtu Latvijas Dziesmu un deju svētku lielajā dalībnieku pulkā. Deju kolektīva sākotnējās vadītājas izaudzināja sava darba turpinātājas. Linda Plostniece un Irēna Zaica no Rīgas 69.vidusskolas deju kolektīva dejotājām kļuva par kolektīva vadītājām. Deju soli ritmiskāku palīdzējuši veidot kolektīva koncertmeistari – Valentīna Lentionova, Žanete Apsīte, Astra Neilande-Bērziņa, Austris Kalniņš. Pašlaik skolas deju kolektīvu “Imanta” vada Irēna Zaica. Lai pietiek spēka vadītājai un dejotājiem saglabāt kolektīvā vērtības  – dejotprieku un dejotprasmi  – arī nākotnē! Skolas 50. dzimšanas dienas gadā Irēna Zaica  aicināja skolas dejotājus pievienoties akcijai “Uzvelc savu tautastērpu!” . Tai atsaucās arī absolventi, skolas darbinieki. Paldies! Šogad pirmklasnieki un otrklasnieki, gatavojoties akcijai, pirmo reizi uzvilka tautastērpus un atzina, ka ģērbšanās process nav nemaz tik viegls. Lai viņi saglabā skolas vienu no īpašajām vērtībām – staltus, iznesīgus, raitus, precīzus, smaidīgus deju kolektīva “Imanta” dejotājus! Dejosim ar prieku un lepnumu par savu ģimeni, skolu un Latvijas valsti!

Vairāk foto no akcijas skaties šeit

Videoformāts šeit

Arī skolotāji dižojās svētkos