Skolas jauno mākslinieku panākumi

Rīgas 69.vidusskola jau vēstīja, ka mūsu skolnieces Maija (4.kl.) un Ramona (2.kl.) vizuālās mākslas konkursā “Nu tai Rīgā ieraudzīju……” ieguvušas attiecīgi 1. un 2. pakāpes diplomu. 17.aprīlī vizuālās mākslas pulciņa skolēni kopā ar skolotāju Lindu Pilāni apmeklēja Rīgas Domi, kur skatāmi labākie konkursa darbi, arī Maijas un Ramonas.  Jauno mākslinieku apbalvošanas pasākums notiks 25.aprīlī plkst.15.30 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Kr.Barona ielā 99 Svētku zālē.