Skolai – 46. Kustību festivāls 2018

Atzīmējot skolas 46. dzimšanas dienu un ievadot Latvijas simtgades pasākumus, 1.februārī notika Kustību festivāls. Šogad to veltām Latvijas 100 gadadienai un tāpēc esam izvēlējušies klausīties un izdejot populāru latviešu komponistu – Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna un Zigmara Liepiņa – mūziku. Žūrijā šogad visi “mūsējie” –  direktore Ija Lasmane, skolas absolvente, dejotāja, logopēde Daina Bumbiere, absolvents, dejotājs, horeogrāfs Edgars Siliņš, mūsu bijusī skolniece, jogas šūpuļtīklā pasniedzēja Adele Veinberga, skolas absolvente, sporta skolotāja, dejotāja Liene Trokša. No sirds priecājamies, ka skatītāju vidū bija arī skolas pirmais direktors Jevgēnijs Arbidāns, savukārt īpašus pārsteigumus svētkos bija sarūpējuši absolvents un heraldikas mākslinieks Edgars Sims un 9.a klases skolnieces Evelīnas māmiņa Zane Šneidere. Kā jau dzimšanas dienā, visas klases saņēma diplomu kādā no nominācijām un īpašās Skrīveru saldumu konfektes “Gotiņa” ar skolas logo, bet skatītāju simpātiju balvu ieguva 9.a klase ar priekšnesumu “Astoņi kustoņi” (kl.audz. Aelita Grāve). “Grand prix” 1.-4.klašu grupā ieguva 3.a klase ar priekšnesumu “Zaķīšu pirtiņa” (kl.audz. Gunta Želnina), bet 5.-11.kl. grupā – 11.b ar priekšnesumu “Viena diena manā mūžā” (kl.audz. Arnis Dauksts). Paldies sporta organizatorei Dacei Purvainei un visiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā, klašu audzinātājiem un sporta skolotājiem par palīdzību priekšnesumu sagatavošanā, kā arī vecākiem par atbalstu!