Skolai svētki

Katru gadu janvāra beigās atzīmējam skolas dzimšanas dienu. Ir apritējis gads kopš skolas 45 gadu jubilejas, kas atmiņā palikusi ar skolas darbinieku un absolventu salidojumu, kā arī sirsnīgu dzimšanas dienas apsveikumu koncertu, ko sarūpēja skolēni. Šogad skolai svinam 46, un to atzīmēsim ar skolēnu priekšnesumiem – dāvanu skolai Kustību festivālā  1.februārī. Un, kā jau dzimšanas dienā, būs arī pārsteigumi. Uz tikšanos!