Pirmklasnieki svin Ābeces svētkus

Sveču mēneša otrajā dienā, 2. februārī, Rīgas 69. vidusskolā 1. klašu skolēni “ceļoja’” pa 10 mācību stacijām, kurās 4. klašu skolēnu vadībā pierādīja sev un citiem, ka prot lasīt. Skolas tradicionālie “pirmīšu” svētki ir Ābeces svētki. Janvāra beigās skolēni beiguši lasīt pirmo skolas grāmatu – ābeci. Lai atzīmētu šo nozīmīgo faktu, 1. klašu skolēni sagatavoja dziesmas, minēja mīklas, runāja dzejoļus, laboja vārdu kļūdas, meklēja “pazudušos” burtus. Pasākuma noslēgumā saņēma apliecību par pirmās skolas grāmatas izlasīšanu. Pēc svinīgā un darbīgā pasākuma skolas zālē savās skolēni klasēs cienājās ar našķiem, sagaidīja sveicējus no 9. klases, bet dienas noslēgumā vēroja leļļu teātra izrādi. Paldies 1. klases skolēniem, skolotājiem, sestklasniecei Elizabetei, kura iejutās Zīļuka lomā, devītklasniekiem, kuri sagādāja pārsteigumu mazajiem, skolēnu vecākiem, kuri saposa bērnus, parūpējās par gardumiem! Priecīgiem notikumiem pilna pēdējā darba diena! Nākamā nedēļa – pirmklasnieku brīvlaiks!