Sasniegumi olimpiādēs

Lepojamies ar mūsu 9.a klases skolēniem Ralfu Fridrihsonu un Daniilu Maideli, kuri ar lieliskiem rezultātiem piedalījušies bioloģijas, ģeogrāfijas un vēstures olimpiādēs! Paldies skolotājiem Tomam Krūmiņam, Arnim Daukstam un Ernestam Sviklim par skolēnu sagatavošanu!