Projekts #Neklusē

#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Projekts tika izveidots Global Shapers Riga Hub ietvaros. Lai mobingu mazinātu un preventīvi novērstu, būtiska ir sadarbība starp skolēniem, vecākiem un skolas personālu. 2021./2022.m.g. sociālais projekts #Neklusē sadarbojas ar 54 izglītības iestādēm Latvijā, nodrošinot bezmaksas rīkus mobinga mazināšanai.

Iesaistoties projektā, skolas kopiena – skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem būs iespēja mācīties, saņemt atbalstu un atbildes uz dažādiem jautājumiem: “Kas ir mobings? Kāda ir situācija Latvijas skolās? Kas ir sociālais projekts Neklusē un kāda ir sadarbība ar skolām? Kā vecākiem rīkoties mobinga situācijā? Kur vecāki var saņemt atbalstu? Ko darīt, lai mobingu preventīvi novērstu?” Projekta ietvaros biedrība “Neklusē” nodod mūsu skolai lietošanā bezmaksas mobilo lietotni, kurā ikviens skolēns varēs ziņot par pāridarījumu un saņemt palīdzību,

Projekta ietvaros tiek organizētas lekcijas, tiešsaistes sarunas ar vecākiem, skolotājiem un skolēniem.

Vairāk par projekta aktivitātēm iespējams uzzināt : https://nekluse.lv/ un https://www.facebook.com/nekluse

Ieskats sarunu tēmās un saturā šeit: