Priecājamies un lepojamies par Kārļa panākumu ģeogrāfijas olimpiādē!

Rīgas valstspilsētas atklātās ģeogrāfijas olimpiādē 8. un 9. klašu skolēniem9.b klases skolēns Kārlis Kibelko-Garbuzovs ieguvis 3. vietu! Paldies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājam Tomam Krūmiņam! Skolotājs saņem  Atzinības rakstu par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu ģeogrāfijas olimpiādei.