Panākumi angļu valodas olimpiādē!

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 27.11.2023. lēmumu par 4.-6. klašu uzvarētājiem:

Piešķirt 1. vietu un apbalvot ar diplomu:

Gintu Vērdiņu 5. klase

Piešķirt 2. vietu un apbalvot ar diplomu :

Ingu Jansoni 5. klase

Piešķirt 3. vietu un apbalvot ar diplomu :

Annu Bokovu 6. klase

Robertu Mārtiņsonu 6. klase

Piešķirt atzinību par veiksmīgu piedalīšanos šādiem skolēniem:

Mikam Jakstevičam 6. klase

Jānim Rihardam Puriņam 6. klase

Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājām

Laurai Veismanei un Inesei Žemaitei.

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 27.11.2023. lēmumu par 7.-9. klašu uzvarētājiem:

Piešķirt 3. vietu un apbalvot ar diplomu:

Rūtu Joannu Rublovsku 9. klase

Signi Volkovu 9. klase

Piešķirt atzinību par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē:

Raienam Dejus 9. klase

Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājai

Nikolai Ķimenei.

Rīgas 69. pamatskolas administrācija