Par izvēlēm, grūtībām un iespējām profesijas izvēlē

Jau skolas solā mēs ikdienu mācāmies, kā izdarīt pareizās izvēles ikdienas situācijās, kā kļūt atbildīgam un  kā mūsu rīcības ietekmē pašus un apkārtējos līdzcilvēkus. Ēnu dienas ietvaros mūsu skolā ar pieredzes stāstiem ciemojās fitnesa treneri Krišjānis Apsītis (mūsu skolas 9.klases absolventu) un Anna Apsīte, lai iepazīstinātu 7.-9.klašus skolēnus ar savu ceļu līdz profesijas izvēlei – stāsts par izvēlēm, grūtībām un iespējām.