Apsveicam ar panākumiem skatuves runas konkursā

Priecājamies un lepojamies ar panākumiem skatuves runas konkursā “Rīgas zvirbulis”, kurā

Līva Trikule (1.b) saņēma  II pakāpi 1.klašu grupā,

Edgars Mikus Budavs (2.b)  II pakāpi 2.- 3. klašu grupā,

Anna Bokova (6.b)  II pakāpi 4.- 6. klašu grupā,

Paula Kļaviņa (7.b)  II pakāpi 7.- 9. klašu grupā,

Amanda Čatlakša (9.b)  II pakāpi 7.- 9. klašu grupā.

Paldies skolotājai Sandrai Miezei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skatuves runas konkursam!