Noslēdzies skolas akreditācijas process. Lepojamies ar paveikto

2021. gada martā ir veiksmīgi noslēdzies skolas ārējās vērtēšanas process, kura laikā tika izvērtēta direktores profesionālā darbība, kā arī skolas un tās īstenoto pamatizglītības programmu kvalitāte. Ar lepnumu varam paziņot, ka akreditācijas process ir bijis ļoti veiksmīgs – gan skola, gan tās īstenotās izglītības programmas ir akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem (līdz 2027. gadam). Šobrīd skolas kolektīvs ir uzsācis darbu pie jaunā skolas attīstības plāna. Esam apkopojuši skolēnu, vecāku un pedagogu redzējumu par skolu. Šī informācija tiks izmantota plānošanas procesā. Skolas direktore Ija Grosmane un vietniece Solveiga Kotāne-Daukste prezentēja minēto informāciju un apkopojumu Skolas padomes sēdē 13.04.2021. Skolas padomes dalībnieki paveikto novērtēja atzinīgi un atbalstoši.