Kas strādā teātrī?

Dodoties uz teātra izrādi, reti kad aizdomājamies, kādu profesiju pārstāvji iesaistījušies izrādes veidošanā. Lai to noskaidrotu, sākumskolas skolēni devās uz teātra klubu “Austrumu robeža”, kur noskatījās izrādi “Dzimšanas diena”. Skolēni kopā ar aktieriem gan dziedāja, gan iesaistījās lustīgās dejās. Izrādes apmeklējums norisinājās Karjeras dienu ietvaros, un teātrī redzētais, dzirdētais un izprastais atspoguļojās pārrunās klases stundā, kā arī zīmējumos, ko skolēni veidoja vizuālās mākslas stundā.