Kas ir “Līderis manī”

No 2019./2020. mācību gada Rīgas 69.vidusskolā tiek īstenota FranklinCovey programma “Līderis manī”, kas balstīta uz Stīvena Koveja izveidoto 7 paradumu teoriju.

 • Tas ir starptautisks skolu tīkls, kurš veicina personīgo līderību kā resursu, instrumentu un procesu, lai attīstītu augstu katra indivīda pašapziņu un kopēju sabiedrības labklājību 21.gadsimtā.
 • Tā ir pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:
  • Katrs var būt līderis.
  • Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.
  • Pārmaiņas sākas ar mani.
  • Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
  • Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.
 • Kā arī tā ir starptautiska kopīgas mācīšanās iniciatīva, kuru īsteno Top20 pasaules kompānijas līderības izglītības jomā FranklinCovey un kura aizsākās ar tās dibinātāja Stīvena Koveja visu laiku veiksmīgāko apmācības progammu “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi”.

Līderis manī ir universāli principi, kas māca efektīvu rīcību. Šī programma palīdz bērniem un jauniešiem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktus, rast radošus risinājumus, novērtēt atšķirīgo un dzīvot līdzsvarotu dzīvi. Process palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes un pašpārliecību, kas nepieciešama, lai vadītu savas dzīves gan skolā, gan ārpus tās.

Vairāk informācijas skatīt šeit